Contributie

De contributie van DZN is een jaarcontributie die volledig en wel voor het gehele jaar betaald dient te worden..In overleg met het bestuur kan hier slechts in bepaalde gevallen van afgeweken worden.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijvingen tijdens het lopende jaar betaal je een gedeelte van de contributie gerekend vanaf het startmoment.

De contributie voor 2017 bedraagt:

 • Damesleden: € 105,-
 • Meisjesleden: € 105,-
 • Donateur: € 25-
 • Eenmalige toeslag instructiebad: € 50,-
 • Toeslag voor een “dubbel abonnement”: € 50,-
 • Administratiekosten nieuwe leden: € 5,-.

Toelichting:
Met een dubbel abonnement kunnen damesleden twee keer per week zwemmen, namelijk in een trimgroep op woensdagavond (Kardinge of Parrel) en op vrijdagochtend (Parrel).

De toeslag voor het instructiebad wordt eenmalig berekend, namelijk op het moment dat er gestart wordt met de zwemlessen in het instructiebad of voor diploma A.

 

Contributie 2018

Op de algemene ledenvergadering is de contributie voor 2018 vastgesteld:

 • Damesleden: € 110,-
 • Meisjesleden: € 110,-
 • Donateur: € 25-
 • Eenmalige toeslag instructiebad: € 55,-
 • Toeslag voor een “dubbel abonnement”: € 55,-
 • Administratiekosten nieuwe leden: € 5,-.
 • Jubileumpot (leden ouder dan 18 jaar): € 10,-

De rekening voor de contributie van 2018 wordt in december verstuurd.